Soorten lidmaatschap

Vanaf zomerseizoen 2020

Familiekorting
Sinds 2011 kent de Tennisclub Kattenlaan de Familiekorting. Deze regeling is ingesteld om kinderen van volwassen leden tegen niet al te veel kosten te laten spelen op de club en lessen te laten volgen.

- contributie tot en met 7 jaar: 50 euro (jeugdleden jonger dan 8 jaar in het kalenderjaar waarin het seizoen valt + minimaal één ouder is lid van de club) 
- contributie vanaf 8 jaar: 100 euro (jeugdleden die in het kalenderjaar waarin het seizoen valt de leeftijd van 8 jaar bereiken, of ouder zijn + minimaal één ouder is lid van de club) )

Let op: je moet zelf aan de ledenadminstratie melden dat je in aanmerking wenst te komen voor deze regeling plus de naam van de ouder die ook lid is. Als je dat vergeten bent, stuur dan een mail naar [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Address

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam

KVK-nummer

34252462