Soorten lidmaatschap

Lidmaatschappen en contributies 

 

Inschrijfgeld
Eenmalig €27,50. 

Slapend lidmaatschap 
Dit is een mogelijkheid voor actieve leden om een jaar vanwege bijvoorbeeld blessureleed of verblijf in het buitenland geen contributie te betalen zonder het lidmaatschapsrecht ter verliezen. Zie voor meer informatie het Beleidsplan TCK 2020-2024

Familiekorting
Sinds 2011 kent de Tennisclub Kattenlaan de Familiekorting. Deze regeling is ingesteld om kinderen van volwassen leden tegen niet al te veel kosten te laten spelen op de club en lessen te laten volgen.

- contributie tot en met 7 jaar: 50 euro (jeugdleden jonger dan 8 jaar in het kalenderjaar waarin het seizoen valt + minimaal één ouder is lid van de club) 
- contributie vanaf 8 jaar: 100 euro (jeugdleden die in het kalenderjaar waarin het seizoen valt de leeftijd van 8 jaar bereiken, of ouder zijn + minimaal één ouder is lid van de club) ). 

Let op 1: het gaat hier om jeugdleden, dus de korting gaat alleen op wanneer je kind een juniorlidmaatschap heeft. In het kalenderjaar waarin het kind achttien jaar wordt, vervalt de familiekorting. 

Let op 2: bij de inschrijving van het kind moet worden aangegeven dat er recht op familiekorting is. Tevens moet worden de naam worden doorgegeven van de ouder die lid is van de club.  

Let op 3: wanneer de ouder het eigen lidmaatschap opzegt, vervalt de familiekorting. 

Entry Fee

One-time €27.50

Dormant Membership

This is a possibility for active members not to pay a regular membership fee for a year due to, for example, injury or residence abroad, continuing the membership of the club (without the right to play tennis / without the KNLTB membership).
For more information, see the TCK 2020-2024 Policy Plan

Family discount
Since 2011, the Kattenlaan Tennis Club has had the Family Discount. This arrangement is designed to allow children of adult members to play at the club and attend classes at a low cost.

- membership fee up to and including 7 years: 50 euros (youth members younger than 8 years in the calendar year in which the season falls + at least one parent is a member of the club)
- membership fee from 8 years: 100 euros (youth members who reach the age of 8 years in the calendar year in which the season falls, or are older + at least one parent is a member of the club).

Note 1: these are youth members, so the discount only applies if your child has a junior membership. The family discount will lapse in the calendar year in which the child turns eighteen.

Note 2: When registering the child, don't forget to mention that there is a right to a family discount. The name of the parent who is a member of the club must also be provided. 

Note 3: When the parent cancels their own membership, the family discount will expire.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Adres

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam

KVK-nummer

34252462