Friday Night Tennis

Omdat het op vrijdagavond minder druk is op de tennisbanen, willen we op die avond graag iets extra's organiseren (ook als steuntje voor de horeca). Dit sluit ook aan bij de wens om een alternatief voor de toss (maandagavond, donderdagochtend) te organiseren met wat meer onderscheid tussen verschillende niveaus. Zolang de maandagavond en donderdagochtend toss nog niet kunnen doorgaan vanwege de hoge baandruk die er op dit moment is, willen wij daarvoor ook een alternatief bieden. 

Daarom organiseren we afwisselend op vrijdagavond aankomende maanden Friday Night Tennis. We hopen dat veel mensen zin hebben om op vrijdagavond een fanatiek potje tennis te komen spelen! Zoals gezegd wordt deze avond afwisselend per niveau gespeeld om echt leuke wedstrijden te kunnen spelen:

  • We beginnen met de Friday Night niveau 8/9 op vrijdag 12 juni. Deze avond is voor mensen met spelniveau 8/9 
  • De week erna op vrijdag 19 juni is de Friday Night niveau 7. Deze avond is voor mensen met spelniveau 7 (7 op je pas in de enkel of de dubbel). Als je deze rating niet hebt maar wel rond dit niveau speelt, kan je je ook aanmelden met een korte uitleg. De organisatie beoordeelt dan of dit past. Als we je kennen is het makkelijker te beoordelen, maar als je bijvoorbeeld nieuw bent kunnen we het ook gewoon een keer uitproberen!
  • Weer een week later, op vrijdag 26 juni is dan de Friday Night niveau 5/6. Deze toss is bedoeld voor mensen met een rating van 5 of 6 (5 of 6 op je pas in de enkel of de dubbel). Als je deze rating niet hebt op je pas maar wel echt denkt dat je op niveau 5/6 speelt kan je je ook aanmelden met een korte uitleg. Voor het niveau 5/6 zullen we strenger zijn dan bijvoorbeeld in niveau 7. We willen dat de 5/6'ers onder ons echt op niveau kunnen spelen deze avond. De organisatie beoordeelt je aanvraag als je op je pas een ander niveau hebt.  
  • Tenslotte organiseren we op vrijdag 3 juli de welbekende BBB, Ballen, Bier, Buffet (mag tijdens Corona even niet.. maar een lekker hapje zal zeker niet ontbreken), het sportieve alternatief voorde VrijMiBo. Over deze avond ontvangt iedereen t.z.t. aparte informatie.

Na deze eerste 4 avonden hebben we de intentie door te gaan met de Friday night tennis in juli. Dit is wel even afhankelijk van het animo per niveau.

De Friday Night Tennis is van 19.30 tot 22.00 uur. Uitloop is mogelijk en hangt geheel af van het aantal deelnemers en de gezelligheid er omheen.

In verband met de Corona regels moet er van tevoren ingeschreven worden. De inschrijving staat open voor totaal- en dag/weekendleden. Meld je minimaal 2 dagen van tevoren aan  op [email protected].  Het maximum aantal deelnemers is 24 per avond, dus wie het eerst komt... 

We werken met een inschrijf-fee. Dit doen we o.a. om de horeca te steunen én om weer wat gezelligheid en reuring op de club te krijgen. De inschrijf-fee is € 7,50 waarvoor je 3 consumptiemunten met elk een waarde van € 2,50 ontvangt. De munten staan dus niet voor een drankje, maar wissel je in tegen Euro's als je je rekening betaald. Daarnaast moedigen we het aan om gezellig mee te komen eten vanaf 18.00-18.30 uur. Onze nieuwe 'sterrenchef' Sander maakt echt super lekker vers en gezond eten, dus een ideale voorbereiding op een potje tennis in de avond. Geef bij je inschrijving aan of je mee wil eten, dan sturen we het menu van tevoren aan je door en kun je je maaltijd kiezen en reserveren!

 
Met sportieve groet,
Het Friday Night team
Henrik, Karin, Odelinde, Nancy, Wilma en Sylvia

 

English translation: 

Because it is less busy on the tennis courts on Friday evening, we would like to organise something extra (also as a support for the bar/restaurant). This is also in line with the desire to organise an alternative to the Monday evening and Thursday morning toss, with a little more distinction between different levels of play. As long as the Monday evening and Thursday morning toss cannot yet take place due to the high pressure on the courts, we also want to offer an alternative to those. That is why we will organise Friday Night Tennis alternately on Friday evenings in the coming months. We hope that many people would like to come and play a fanatic game of tennis on Friday evening! As said, this evening is played alternately by level to be able to play really nice competitive matches:

 • We start with the Friday Night level 8/9 on Friday June 12. This evening is for people with playing level 8/9. 
 • The following week Friday Night is level 7 on Friday June 19. This evening is for people with playing level 7 (7 on your KNLTB pass in the single or double). If you do not have this rating but do play around this level, you can also register with a short explanation. The organization then assesses whether you can join. If we know you it is easier to judge, but if you are new we can just try it out.
 • The other week then Friday Night level 5/6 on Friday 26 June. This is intended for people with a rating of 5 or 6 (5 or 6 on your KNLTB pass in the single or double). If you do not have this rating on your pass but you really think you are playing at level 5/6, you can also register with a short explanation. We will be even stricter for level 5/6 than for level 7, we really want to play at level 5/6 this evening. The organization will assess whether you can join. 
 • On Friday 3 July we organize the well-known and popular BBB (Balls, Beer, Buffet - no buffet in Corona times, but a great alternative), the sporty alternative to the VrijMiBo (information about this will follow separately). Then we continue with Friday night tennis in July, depending on the level of interest.

Friday Night Tennis is from 19.30 tot 22.00 (or later depending on the number of registrations). Because of Corona rules, registration in advance is compulsory. Registration is open for everyone with a 'totaal' or 'avond/weekend' membership. Please register at least 2 days in advance on [email protected].  The maximum number of participants is 24, so first come, first served!

The registration is € 7,50 for which you will receive 3 tokens, each € 2,50, to be spent at the bar. Each token does not represent a single drink but you can use the token to 'lower' your bill in the end of the night. We also encourage you to eat at the Kattenlaan before playing starting from 18.00-18.30.  Our new 'star chef' Sander makes really savoury, fresh and healthy food, so an ideal preparation for some tennis in the evening! Let us know if you want to join for dinner when you register, we will send you the menu in advance, so that you can choose and reserve your meal. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Address

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam