Privacy

 

Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van Tennisclub Kattenlaan, gevestigd te (1054 KA) Amsterdam, aan Kattenlaan 13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34252462, hierna te noemen: `de Vereniging`.  

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected].

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

Doel Welke persoonsgevens Grondslag Bewaartermijn Externe ontvangers
Onderzoeken of u lid kunt worden.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Land 
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres 
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • KNLTB.CLUB

Onderzoeken of u lid kunt worden:
-  voor jeugd is er een wachtlijst, tenzij zij les hebben bij Tennis op Maat;
- alleen leden van de Vereniging kunnen op ons park lessen volgen bij Tennis op Maat.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst/gerechtvaardigd belang Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • Tennis Op Maat
Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Land
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • KNLTB-nummer
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.
 • KNLTB
 • KNLTB.CLUB
 • ClubCollect
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst/wettelijke verplichting Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst
 • E-marketingtools
 • KNLTB.CLUB

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hiertoe niet gehouden is) en om uw gegevens te laten aanvullen, corrigeren of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Door in te loggen op “mijn club” op onze website of in de Clubapp kunt u zelf de zichtbaarheid van uw e-mailadres en telefoonnummer voor andere leden afschermen.  

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen
Personen jonger dan 16 jaar die lid willen worden van de Vereniging, dienen te worden ingeschreven door hun ouder(s) of voogd, onder vermelding van het e-mailadres van de ouder(s)/voogd. Om dit te controleren wordt de bevestigingsmail naar dit e-mailadres verzonden.  Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.  

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
E-mail: [email protected].

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u bij een klacht alstublieft contact met ons op. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend. Op grond van de AVG heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Versie mei 2018

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Adres

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam

KVK-nummer

34252462