Inschrijfprocedure

 

De vooraanmelding voor seniorlidmaatschap seizoen 2024 is gesloten per 4 december 2023.

De sluitingsdatum is vervroegd omdat er heel veel vooraanmeldingen zijn binnengekomen.  

Junioren kunnen zich blijven inschrijven.

Het inschrijfformulier kan niet meer gebruikt worden voor senioren. Doe je dat wel (door als junior in te schrijven), dan zal je inschrijving verwijderd worden.
We berichten je hier niet over. Pre-registration for senior membership season 2024 opens closed on December 4, 2023.

 The closing date was moved forward due to the amount of registrations.

 

Juniors can continue to register. 

The registration form can no longer be used for seniors. If you do (and pretend to be a junior) , your registration will be deleted. We will not inform you about this. 

_____________________________________________________________________________________

INSCHRIJFPROCEDURE

Tennis Club Kattenlaan is een club waar iedereen in principe lid van kan worden en dat willen we ook zo houden. Voorheen was er vaak wel plek om lid te worden en als dat niet zo was, dan was er sprake van een wachtlijst waarvanuit op volgorde van aanmelding toegelaten werd. Zeker nu de club aanhoudend minder plek heeft voor nieuwe leden dan voorheen, is het belangrijk dat we een gezonde mix aan leden krijgen / behouden, waarmee TCK de club kan blijven die het altijd al is geweest. Bovendien bleek het up to date houden van een wachtlijst monnikenwerk.
Het bestuur heeft daarom in seizoen 2021 besloten om de aanname van leden voor seizoen 2022 bij wijze van pilot op een andere manier te doen (gebruik makend van de toen nog bestaande wachtlijst) en bij positieve ervaring de nieuwe inschrijfprocedure in te voeren vanaf de aanname seizoen 2023. 


Hoe gaat de nieuwe inschrijfprocedure

Het uitgangspunt blijft dat zolang er voldoende plaats is om lid te worden, iedereen lid kan worden van Tennis Club Kattenlaan .Belangrijk hierbij is het om te vermelden dat we als club wel in de gaten blijven houden of de baandruk niet te hoog wordt. 

De inschrijfprocedure bestaat uit twee delen: 
- het welbekende inschrijfformulier op de website, Inschrijfformulier website , waarmee een vooraanmelding kan worden gedaan
- een mail die aan het einde van de inschrijfperiode wordt verstuurd aan de potentiele leden. In deze mail staan vragen die beantwoord moeten worden om de inschrijving compleet te maken. 

Als het aantal aanmeldingen kleiner is dan de ruimte in het ledenbestand, zal (in de regel) iedere inschrijving leiden tot een lidmaatschap. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, dan wordt er geselecteerd op basis van de informatie verkregen uit het tweede deel van de inschrijfprocedure. 

In het tweede deel van de inschrijving worden vragen gesteld aan de potentiele leden en de inschrijfprocedure is pas compleet, als zowel deel 1 als deel 2 volledig zijn ingevuld. Op dit moment worden er vragen in deel twee van de inschrijfprocedure gesteld met betrekking tot onder andere  leeftijd, sociale binding met huidige leden, speelsterkte, het willen inzetten voor de club of het aanmelden als groep.  Het aantal punten dat kan worden verkregen is afhankelijk van of iemand goed past bij wat de club op dat moment nodig heeft. Door deze nieuwe inschrijfprocedure, heeft de club meer invloed op de samenstelling van het ledenbestand met als uitgangspunt de typische kattenlaan sfeer te behouden. 

Het is onmogelijk om op voorhand precies te zeggen op welke criteria, het is geen vaststaande lijst met een vaste puntenverdeling, dit zal per seizoen kunnen veranderen, afhankelijk van de samenstelling van het ledenbestand op dat moment. In het begin van het zomerseizoen zal de secretaris bekendmaken hoe de aanname voor het seizoen is verlopen. Ook zal er telkens in de ALV teruggekeken worden op het verloop van de inschrijfprocedure van het afgelopen seizoen. 

Een belangrijk punt om te maken: de nieuwe inschrijfprocedure is geen manier om specifieke spelers aan te trekken op basis van een enkel criteria. Het gaat juist om een mix van criteria. Tijdens de pilot die is gedraaid voor de aanname nieuwe leden seizoen 2022 was leeftijd een belangrijk criterium, omdat de club aan het vergrijzen was, maar in de praktijk hebben ook 50+-ers hoog kunnen scoren omdat meerdere criteria een rol speelden. Dat maakt dit nieuwe aannamebeleid juist inclusief: niemand wordt uitgesloten** op basis van leeftijd, speelsterkte, sociale binding of wat dan ook: het gaat om het totaalpakket. 

Belangrijk bij het slagen van het nieuwe aannamebeleid is dat er goed afgestemd wordt met de tennisschool Tennis op Maat (TOM), zodat hun voorbereiding voor het nieuwe seizoen aansluit bij dat van de club. Het doel is dat voor een nieuw seizoen de lessen van de tennisschool gevuld zijn door bestaande leden en nieuwe leden die aangenomen zijn middels het nieuwe aannamebeleid. 


De belangrijkste stappen daarom op een rij: 

  • Inschrijving om lid te worden van TCK kan vanaf 4 november 2023  en sluit31 december 2023, of eerder als er veel vooraanmeldingen zijn. 

  • De inschrijfperiode voor de lessen bij TOM (zomerseizoen 2024) is exclusief opengesteld voor TCK leden vanaf 2 december 2023.  

  • Als op 1 februari 2024 de lessen van TOM nog ruimte laat voor meer leerlingen (dus wanneer TCK leden de lessen niet zelf hebben gevuld) , zullen de nieuwe leden (aangenomen bij genoeg ruimte op traditionele manier, aangenomen bij te weinig ruimte via het nieuwe aannamebeleid) geattendeerd worden op de mogelijkheid zich in te kunnen schrijven voor de tennislessen. 


    *=  Mocht je er toch nog het een en ander over willen weten, spreek dan de bestuursleden aan of stel je vraag via [email protected]

    **= er is vooraf aan de pilot overleg geweest met AVG en KNLTB.

    ***= alles wat hier staat heeft betrekking op senioren, niet op junioren. 
English version of the text is at this moment not available. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Adres

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam

KVK-nummer

34252462