Lid worden

Personal information

KNLTB lidmaatschap

Wat leuk dat je lid wilt worden van T.C. Kattenlaan! Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen. 

1/5 Algemeen

Teken hier om akkoord te gaan met de lidmaatschapsvoorwaarden en automatische incasso.

2/5 Keuze lidmaatschap
>
3/5 Is er recht op familiekorting? Je kan hier aanvinken of er sprake is van recht op korting. Welke junioren hebben recht op korting? Juniorleden (0-17) van wie minimaal één ouder lid is van de club kunnen korting ontvangen, mits dit hier wordt aangegeven en de naam van de ouder die lid is erbij wordt vermeld . Regulier junior lidmaatschap: 185 euro Junior lidmaatschap met korting (vanaf 8 jaar): 100 euro Junior lidmaatschap met korting (jonger dan 8 jaar): 50 euro Bepalend is het kalenderjaar van de verjaardag van het kind: - kinderen geboren tot en met 31 december 2014: 100 euro - kinderen geboren vanaf 1 januari 2015: 50 euro De overgang van junior naar senior vindt plaats in het kalenderjaar waarin de achttienjarige leeftijd bereikt wordt (voor seizoen 2023 zijn leden geboren in 2005 dus senior geworden). Let op: niet correct ingevuld? Dan wordt het standaard tarief gerekend. Mocht je dat later realiseren, stuur een mail naar [email protected].
>
4/5 Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
5/5 Ik ben mij ervan bewust dat voor senioren de inschrijving bestaat uit twee delen / dat de inschrijving voor junioren enkel dit inschrijfformulier betreft.

Dit is het inschrijfformulier van Tennis Club Kattenlaan. 

- Senioren (als je in 2024 18 wordt of bent en iedereen die ouder is) kunnen zich niet meer inschrijven voor seizoen 2024 (zie Inschrijfprocedure)
- Junioren (als je in 2024 nog geen 18 wordt) kunnen dit formulier gebruiken om zich in te schrijven als lid voor seizoen 2024. 
 
Handig om te weten:
- Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €27,50.
- Het tennisseizoen van Tennis Club Kattenlaan loopt elk seizoen van 1 april tot en met 14 oktober.
- Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd (opzeggen uiterlijk 31 december).
- Door in te schrijven ga je akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden: 
Lidmaatschapsvoorwaarden
- Ook Tennisclub Kattenlaan heeft te maken met de Europese richtlijnen rondom de AVG. Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.

Hoe bepaal je je speelsterkte? 
- Als je al eens lid bent geweest van de KNLTB kan je controleren of je speelsterkte te vinden is op MIJNKNLTB door in de zoekbalk je naam in te vullen. 
- Als je nog nooit getennist hebt kan je 9 in vullen. 
- In het buitenland lid geweest van een tennisbond? Dan kan je hier je speelsterkte bepalen aan de hand van het International Rating Comparison model dat de KNLTB hanteert. 

Nog vragen? Mail met [email protected] 


This is the registration form of Tennis Club Kattenlaan.

- Seniors (if you will be or will be 18 in 2024 and anyone older) can't register anymore for the 2024 season (see Registration procedure)
- Juniors (if you will not yet turn 18 in 2024) can use this form to register as a member for the 2024 season.


Good to know:
- The registration fee is €27.50 once.
- The tennis season of Tennis Club Kattenlaan runs from 1 April to 14 October.
- Membership is automatically renewed annually (cancellation no later than December 31).
- By registering you agree to the membership conditions: Membership conditions
- Tennisclub Kattenlaan also has to deal with the European guidelines regarding the AVG. Click here to read our privacy statement.

How do you determine your playing strength?
- If you have already been a member of the KNLTB, you can check whether your playing strength can be found on MIJNKNLTB by entering your name in the search bar.
- If you have never played tennis before, you can enter 9.
- Have you been a member of a tennis association abroad? Then you can determine your playing strength here based on the International Rating Comparison model that the KNLTB uses.

Any questions? Mail with [email protected]  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Adres

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam

KVK-nummer

34252462