Schrijf je nu in voor de fridaynight tennis

29 mei 2021


Na het grote succes van vorig jaar gaan we in reprise.. De fridaynight-toss-avonden; 11-18-25 juni en 2 juli. Geef je nu op in de juiste categorie!

Zoals bekend wordt deze avond afwisselend per niveau gespeeld met een aanpassing in de 8/9 categorie* om echt leuke wedstrijden te kunnen spelen:

    • De eerste Friday Night niveau 5/6 is op vrijdag 11 juni. Deze toss is bedoeld voor mensen met een rating van 5 of 6 (5 of 6 op je pas in de enkel of de dubbel).
    • Friday Night niveau 8/9 recreatief is op vrijdag 18 juni. Deze avond is voor mensen met spelniveau 8/9 zonder toernooi of competitie ervaring en niet zo vaak een partij winnen van een goede 8. Ben jij dat, dan is deze groep voor jou. 
    • Friday Night niveau 8/9 competitief is op vrijdag 25 juni. Deze avond is voor mensen met spelniveau 8/9 mét toernooi of competitie ervaring en die ook van een goede 8 of 7 kunnen winnen. Ben jij dat, dan is deze groep voor jou. Jij bepaalt welk niveau bij jou past, maar we kijken wel of dit niet té scheef loopt. In principe kan je maar aan één van deze varianten.
    • Tot slot, op vrijdag 2 juli, is de Friday Night niveau 7. Deze avond is voor mensen met spelniveau 7 (7 op je pas in de enkel of de dubbel).

We willen echt op niveau kunnen spelen deze avonden. In het uitzonderlijke geval dat je pasniveau niet klopt, motiveer dan je inschrijving. De organisatie beoordeelt je aanvraag.

 

De Friday Night Tennis is van 18.30 tot 22.00 uur.

De inschrijving staat alleen open voor totaal leden. Meld je minimaal 2 dagen van tevoren aan op [email protected].  

Het maximum aantal deelnemers is 24 per avond, dus wie het eerst komt... 

We werken met een inschrijf-fee. De inschrijf-fee is € 7,50 waarvoor je een bartegoed ontvangt. Dit wordt gebruikt wanneer je je rekening betaalt. 

Daarnaast moedigen we het aan om gezellig mee te komen eten vanaf 18.00-18.30 uur. Onze inmiddels bekende Vondel  Kitchen maakt echt super lekker vers en gezond eten, dus een ideale voorbereiding op een potje tennis in de avond. 

Wil je mee-eten, stuur dan ook een e-mail naar [email protected], dan ontvang je in die week het menu en kan je bestellen.

 

Met sportieve groet,

Het Friday Night team

Henrik, Karin, Odelinde, Sylvia en Nancy

 

English translation:

Now that our Club house can open again until 22:00 pm, we will continue with Friday Night Tennis. Last year there were many people who wanted to come and play a good game of tennis on Friday evening.

 

As you know, this evening will be played on level. We made  an adjustment in the 8/9 category to be able to play really good matches:

 

- The first Friday Night level 5/6 is on Friday June 11th. This toss is for people with a rating of 5 or 6 (5 or 6 on your single or double pass).

- Friday Night level 8/9 recreational is on Friday June 18. This evening is for members with game level 8/9, but without tournament- or competition experience and who don't often win a game against a good 8. If that's you, then this group is for you.

Friday Night level 8/9  competitive on Friday June 25. This evening is for people with game level 8/9 with tournament- or competition experience who can beat a good 8 or 7. If that's you, then this group is for you. You determine which level suits you, but we will validatie. In principle, you can attend one of these  two variants.

- Finally, on Friday, July 2, the Friday Night level 7. This l is for those with level 7 (7 on your single or double pass).

 

We really want to play at level these evenings, so please register in the correct level. Motivate If you apply for a higher category. We will assess your application.

 

The Friday Night Tennis is from 6.30pm to 10pm.

Registration is only open to total members. Register at least 2 days in advance at [email protected]

The maximum number of participants is 24 per evening, so it's first come...

We work with a registration fee. The registration fee is € 7.50 for which you receive a bar credit. This is used when you pay your bill. In addition, we encourage you to join us for a nice meal from 18.00-18.30 hours. Our well-known Vondel Kitchen serves real delicious fresh and healthy food, so an ideal preparation for a game of tennis in the evening.

If you want to join us for dinner, please send an email to: [email protected] You will receive the menu in that week and order.

Your Friday Night team

Henrik, Karin, Odelinde, Sylvia and Nancy

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Address

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam