Herinnering - Algemene Ledenvergadering (ALV) tennisclub Kattenlaan

24 januari 2024


Morgen - donderdag 25 januari - vindt de Algemene Leden Vergadering van TCK plaats in het clubhuis op park 't Kattenlaantje.

De vergadering start om 20:00 uur.  Het bestuur zal zoals gebruikelijk terugblikken op seizoen 2023 (april - oktober) en uitleg geven over eventuele keuzes die zijn gemaakt.

De agenda ziet er als volgt uit: Agenda ALV 25 januari 2024 

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
  • terugblik op het seizoen
  • in memoriam
 2. Bespreken notulen ALV februari 2023
 3. Financieel Jaarverslag 
  • afrekening met eigenaren park 't Kattenlaantje
  • exploitatieoverzicht 2023
  • balans per 31-12-2023
  • financieel verslag kascommissie advies
 4. Secretariaat / Ledenadministratie
  • ledenbestand 2023
  • inschrijfprocedure seizoen 2023
  • kort uitstapje naar hoe inschrijfprocedure seizoen 2024 verloopt
 5. Technische Commissie
  • update over de door TC georganiseerde activiteiten tijdens seizoen 2023
 6. Vrijwilligers/Vrijwilliger van het jaar 2023
 7. Voorstel tot benoeming erelid
 8. Samenstelling en voortzetting bestuur
  • vertrek huidige bestuurslid secretariaat
  • stemming aanstelling nieuw bestuurslid (Secretaris)
 9. Vragen
 10. Sluiting

In een ALV is ruimte om alles wat speelt of mogelijk zal spelen, bespreekbaar te maken. Leden worden dan ook van harte uitgenodigd om hun invloed te laten gelden tijdens de vergadering. Dat kan door vragen te stellen na afloop van een item, of aan het eind van de vergadering. Mocht het antwoord niet verwerkt zijn in een van de items, dan kan je alsnog de vraag stellen tijdens de vergadering.

Het bestuur zal van samenstelling gaan veranderen. Bestuurslid Alwin de Rooij (secretaris) treedt af. Het bestuur zal Liselore van Gorp voordagen aan de ALV als kandidaat bestuurslid. 

We hopen natuurlijk op een grote opkomst, dat leden met een goed gevoel de vergadering bijwonen en natuurlijk kan er nog een drankje worden gedronken na de vergadering.   

Het bestuur, 
Peter Wingender, voorzitter
Henk Jan Kortes, penningmeester
Cindy Roza, bestuurslid (communicatie)
Nancy Dwarswaard, bestuurslid (technische zaken)
Alwin de Rooij, secretaris

 

* Leden van TCK hebben nog tot 1 februari voorrang om zich in te schrijven om les te volgen bij tennisschool Tennis Op Maat voor seizoen 2024! 

* Als je jezelf wil afmelden als lid dan verzoeken we je dat zo snel mogelijk te doen!  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Adres

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam

KVK-nummer

34252462