Lidmaatschap

Per juni 2020 heeft TcK een ledenstop. Aspirant-leden kunnen zich op de wachtlijst laten plaatsen.

Lidmaatschappen en contributies vanaf 2020

Lidmaatschappen en contributies tot en met 2019


Inschrijfgeld
Eenmalig €27,50. 

Slapend lidmaatschap 
TCK kent een regeling voor slapende (voorheen “wachtgeld”). Dit is een mogelijkheid voor actieve leden om een jaar vanwege bijvoorbeeld blessureleed of verblijf in het buitenland geen contributie te betalen zonder het lidmaatschapsrecht ter verliezen. De kosten hiervan bedragen 25 euro op jaarbasis. Een slapend lid heeft recht op voorrang het volgende seizoen om weer actief lid te worden. Het slapend lid wordt niet aangemeld bij de KNLTB, krijgt dus geen pasje en heeft geen speelrecht. Hij krijgt wel alle nieuwsbrieven en uitnodigen van de vereniging. Een slapend lidmaatschap kan op elk moment overstappen op elk gewenst lidmaatschap; het reeds betaalde bedrag wordt verdisconteerd. Het slapend lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, totdat wordt opgezegd of overgestapt op een ander lidmaatschap.

Familiekorting
Een kind dat op 1 januari voor aanvang van het nieuwe seizoen jonger is dan 8 jaar en van wie minimaal één ouder lid is van Tennisclub Kattenlaan, betaalt slechts € 50 contributie (korting = € 135). Een kind dat op 1 januari voor aanvang van het nieuwe seizoen 8 jaar of ouder is en van wie minimaal één ouder lid is van Tennisclub Kattenlaan, betaalt € 100 contributie (korting = € 85). Bij het aanmelden graag vermelden dat je in aanmerking wenst te komen voor deze regeling. De regeling vervalt in het seizoen dat een kind senior wordt.

Vragen?

logo

E-mail

info@tennisclubkattenlaan.nl

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Address

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam